Dan D. S. Hermansen

CEO, MyDefence Communication

Med afsæt i sin uddannelse som Civilingeniør i Elektronik fra Aalborg Universitet samt Officer i Flyvevåbnet har Dan D. S. Hermansen haft en alsidig karriere indenfor trådløs teknologi. I 2013 var han med til at stifte Mydefence Communication, hvor han nu anvender sine mere end 10 års erfaring inden for teknologiudvikling, salg, ledelse og forretningsudvikling som CEO. Dan er markedsorienteret, fokuseret på en klar strategi og engageret i samarbejde om løsning af kundernes udfordringer for at opnå win-win resultater. Han har opnået solide økonomiske resultater gennem en energisk, fokuseret og vedvarende indsats.

Social Share